Host tốt thế mà, híc, để mấy anh khoa CNTT làm hỏng bét hết. Thế là không được, không được. Phải comment ngay!
tui mà là IT hả, vô tư đi anh em sẽ được nhờ ngay.
Đúng đấy, mấy lần vào loát tài lịu...