Gap Gap.... Mình hiện đang trong giai đoan gấp rút lam đồ án TCTC& Xí nghiệp phụ ma ko có file để làm. Các bác nao co nhờ gửi cho em với. hay chi LINK cho em dơn cung được. Địa chi mail của em là...