Thưa thầy!
em cũng mới lên nên không biết gới đoạn tuyến của minh lên như thế nào. Ai biết chỉ dùm mình với