Vấn đề của em là không biết mở taluy như thế nào, góc bao nhiêu độ, tỉ lệ thế nào, bác nào biết thi giúp em với. hddempty@gmail.com