Hình như 1 số thông tin về ban chủ nhiệm khoa chưa được cập nhật thì phải các bác ạ, thầy Nguyễn Xuân Toản hình như TS rồi, ngoài ra khoa ta có thêm 3 KS nữa thì phải.
KS. Trần Trung Việt- ĐT:...