Kính chúc các thầy cô luôn khỏe mạnh, để tiếp tục đạo tạo những lứa kỹ sư chất lượng, làm nên thương hiệu Cầu đường của Bách khoa Đà Nẵng!