Search:

Type: Posts; User: lolem_kute

Search: Search took 0.01 seconds.

  1. mình vẽ tay đc rùi, mình còn vẽ hộ mấy bạn nữa...

    mình vẽ tay đc rùi, mình còn vẽ hộ mấy bạn nữa nhg đang nghiên cứu fần mềm này do các thầy trường xây dựng viết
    vẽ tay để hiểu, cũng ko khó lắm nhg kì công. ứng dụng fần mềm cho đỡ mất công thui chứ...
  2. Xin phần mềm vẽ biểu đồ vận tốc xe chạy AutoDsv trên cad 2007 với!!! Help!!!

    Mình dow AutoDsv 2.0 chạy trên cad 2004 (kể cả bản 2.2 chạy trên nền cad 2007) về cài đặt xong khi chạy thì gõ 1 số lệnh gặp lỗi sau:

    Compile error is hidden module: FrmAlign

    (link hình ảnh:...
Results 1 to 2 of 2