có bạn nào có đề thi bê tông cốt thép 1 k cho mình xin với, chuẩn bị thi rồi mà k biết dạng đề thi như thế nào mà học cả
thank nhiều nha! :Mfallingasleep: