nếu bạn học thầy Thắng thì đề thi cuối kì 3 câu lý thuyết bạn ah?khó lắm đó vì lý thuyết nhiều lắm?chúc bạn thành công