Các bạn có cho mình xin file tính toán để vẽ biểu đồ vận tốc chi tiết, mình đang rất cần mai mình thông đồ án rồi. Mình cảm ơn!