Cho em 1 chân làm bác sỹ đi bác mocoi http://support.cauduongbkdn.com/r0ck/smiles/th_haha_hammer.gifLàm trưởng khoa tim mạch nháhttp://support.cauduongbkdn.com/r0ck/smiles/53.gif