Bênh viện này đã khai trương chưa vậy! Nếu đã khai trương rồi thì các bác sĩ trong bênh viện cũng nên ra mắt cho bà con an tâm gửi máy tính của mình chớ !!! ....