Mình biết bệnh viện từ khi chuẩn bị thành lập, mình xin 1 chân làm nhân viên mà Giám Đốc bác sĩ Tremocoivo ko cho, hic.
Ko biết Bác sĩ này có yêu cầu tiêu chuẩn gì ko mà xét tuyển gay quá à:smi97: