Search:

Type: Posts; User: hpn

Search: Search took 0.01 seconds.

  1. Sticky: Chúc mừng Giám đốc bệnh viện với ca chữa trị đầu...

    Chúc mừng Giám đốc bệnh viện với ca chữa trị đầu tiên thành công mỹ mãn :smi97: . Hy vọng trong năm mới 2008 bệnh viện sẽ tiếp nhận kịp thời và chữa chạy thành công tất cả các ca bệnh từ nhẹ đến hiểm...
  2. Sticky: Một ý tưởng tuyệt vời, các bác sĩ sẽ rất vất vả...

    Một ý tưởng tuyệt vời, các bác sĩ sẽ rất vất vả với tình hình virut đang lan tràn khắp nơi thế này. Bệnh viện hoạt động tốt sẽ giúp ích rất nhiều cho các thành viên diễn đàn trong việc chăm sóc con...
Results 1 to 2 of 2