Theo Định mức DT thì phá dỡ 1m3 bê tông không có cốt thép cần 0,25 ca máy ( tức là 1 ca máy phá được 4m3 BT )
Theo thi công thực tế như trong video thì 1 ca máy phá được 80 m3 ( gấp 20 lần so với...