Em chào thầy ạ !
Em chúc thầy sức khỏe.
Thầy ơi , mình có thể xác định chính xác cao dộ hoàn công nền đường của điểm xuyên bằng cách nào ạ !
Em làm thế này đã đúng chưa thầy : " Em xác định 2 cọc...