Search:

Type: Posts; User: nhansamvannam

Search: Search took 0.01 seconds.

 1. vẫn được bố trí ít hơn so với diện tích tính toán...

  vẫn được bố trí ít hơn so với diện tích tính toán à anh?
  Anh có tài liệu nào nói về nguyên tắc bố trí thép không anh? Em tìm mãi không thấy? :(
 2. Khó quá vậy anh. Trong đồ án của em, ở tiết diện...

  Khó quá vậy anh. Trong đồ án của em, ở tiết diện nhịp biên có f=11.35 cm2; ở gối 2 f=10.267cm2 ; ở nhịp giữa f=7.534cm2 ; ở gối 3 f= 8.482cm2. Em chọn thép theo thứ tự là: 2phi20+2phi18;...
 3. Hỏi về cách uốn thép trong Đồ Án ?

  Các Anh Chị cho em hỏi là trong bố trí thép ở dầm. Ở một mặt cắt thì được uốn tối đa bao nhiêu thanh thép?
  - Nếu có 4 thanh, 2 thanh phi 18 và 2 thanh phi 16, em uốn 2 thanh phi 18. Vậy bố trí 2...
Results 1 to 3 of 3