Chào Thầy ! Chúng em đang làm đồ án nền đường phần cấu tạo cống, Vậy nhóm em tham khảo ở tài liệu nào để có cách làm hợp lí . Em thấy trên 4rom khoa mình có hình ảnh về cấu tạo cống nhưng những số...