Search:

Type: Posts; User: CL7-SLNA

Search: Search took 0.01 seconds.

  1. Sticky: ừ. Em hiểu ý bác nói rồi . Cảm ơn bác nhiều nghe !

    ừ. Em hiểu ý bác nói rồi . Cảm ơn bác nhiều nghe !
  2. Sticky: bác nói vậy củng đúng, nhưng bác phải xem xét độ...

    bác nói vậy củng đúng, nhưng bác phải xem xét độ dốc bao nhiêu ta mới nên dùng tường chắn trọng lực ở tường đầu chứ? trong trường hợp độ dốc 13% mà bác làm như bác nói liệu chủ đầu tư có cho bác làm...
  3. Sticky: gửi thầy

    thầy ơi ? độ dốc ngang sườn của em 12,7%,vậy theo thầy em có nên làm như bạn trên có độ dốc 10.5% không ạ thầy ! em có hỏi một số a đi trước thì mấy a bảo là trường hợp của em nên giật cấp ở tại mặt...
Results 1 to 3 of 3