Dạ , thưa thầy ! Hình như mấy đường link thầy đưa lên đã lỗi hết rồi ạ!
Thầy sửa lại các link này giúp tụi em nhé thầy ! Em cảm ơn thầy !