Search:

Type: Posts; User: NTDBKX3

Search: Search took 0.01 seconds.

  1. Sticky: em cảm ơn thấy đã trả lời rất tỉ mỉ cho em, nhưng...

    em cảm ơn thấy đã trả lời rất tỉ mỉ cho em, nhưng thầy chủ nhiệm bộ môn lớp em là thấy Cường lại đưa ra trình tự thi công hơn khác của thầy ở trong tài liệu hướng dẫn đồ án. vậy thì em không biết...
  2. Sticky: Trình tự thi công cống

    Thưa thầy, cho em hỏi một vấn đề em thắc mắc ạh, theo em nghĩ thì chân tường cánh thấp hơn cao độ sân cống nhưng trong trình tự thi công lại phải làm sân cống trước khi làm tường cánh: vậy sẽ lấp mất...
Results 1 to 2 of 2