Mình có một thắc mắc, mong các bạn có thể giải đáp giúp mình:
Khi tính khối lượng đào đắp, do trong công tác san dọn mặt bằng chúng ta có trừ đi 15 cm đất hữu cơ đã bóc trước đó, vì thế trong...