PHẠM CAO TÍN 04X3B.
Đây là bản vẽ cấu tạo cống của mình,các bạn xem và đóng góp ý kiến giúp mình nhé.Xin Cảm Ơn
http://support.cauduongbkdn.com/upload/out.php/i6654_CAUTAOCONGModel.jpg