Search:

Type: Posts; User: hoatimngayxua

Search: Search took 0.00 seconds.

  1. Sticky: Mình cũng đang thắc mắc như bạn đó! mình thấy...

    Mình cũng đang thắc mắc như bạn đó! mình thấy trên forum này toàn là loại lu 2 trục chủ động, nếu tính theo cách của bạn mình nghĩ cũng hợp lý, nhưng không chắc chắn lắm????? Mình hoàn toàn đồng ý...
  2. Sticky: Thưa thầy cho em hỏi về chọn máy thi công ah! ...

    Thưa thầy cho em hỏi về chọn máy thi công ah!

    Nếu chiều dài đoạn thi công bằng 100m, đất đào đổ đi (khối lượng vận chuyển dọc khoảng 700 m3, còn vận chuyển ngang khoảng 50m3) và dạng mặt cắt...
Results 1 to 2 of 2