Chào bạn,

Theo mình biết thì việc mở lớp phải thông qua phòng đào tạo chứ không phải thông qua Khoa nữa.
Phòng đào tạo sẽ xem xét điều kiện của từng sinh viên dựa trên thống kê bản điểm và số...