Bạn nào có bản Mô hình hóa cầu Extradosed bằng Midas Civil cho tớ xin với nhé. Tớ đang làm đồ án tốt nghiệp về cầu này mà ít tài liệu tham khảo quá. Thank nhiều :D