chào anh chị em !
mình đang gặp khó khăn trong thiết kế một đoạn cống hộp chiều dài L=150, cống có kích thước 2x2x1.5
Lớp móng đắp trên cống hộp dày 90cm.
Mặt đường thảm BTN chạy song song với...