Anh chi và các thầy cô cho e hỏi:Thường thì tuyển sinh hệ tại chức khoa cầu đường thường diễn ra vào lúc nào ạ.Có cần phải thi không?Liên hệ ở đâu để biết được thông tin tuyển sinh?
em xin cảm...