Phần này bạn có thể tham khảo mục 3.5 sách TÍNH TOÁN THỰC HÀNH CẤU KIỆN BÊ TÔNG CỐT THÉP của thầy Nguyễn Đình Cống nhé.
Hồi trước mình cũng mất mấy tuần mới hiểu được cái này, sau khi đọc sách thầy...