Có dịp mua ve may bay di Pleiku và đến thăm thị thành này thì hẳn khách du lịch sẽ có thời cơ nói về nhiều câu chuyện liên quan ghé búp chè xanh nhỉ? Chẳng các hương vị chè lưu đọng mãi cư trú vị...