Mời toàn thể các Thầy Cô của Bộ môn Đường ôtô - đường TP họp Bộ môn vào lúc 15g00 ngày thứ 6 (19/9/2008) tại VPK XD Cầu đường.
Thầy Thọ.