Minh rất cần tài liệu này để tham khảo , nhưng chưa biết cách tải bạn PHMAM có thể gởi cho mình qua mail của mình được không , cảm ơn bạn PhNAM trước nhé , email của mình :chucvisco@gmail.com