em chào thầy
cho em hỏi về Lkinh tế làm việc của máy ủi.
trong định mức 4447:87 mục thi công bằng máy ủi, mục 3.102 ý thứ 2 : cự li vận chuyển của máy ủi không được vượt quá 100 đến 180m. em chưa hiểu rõ ý này là L kinh tế máy ủi <100m hay là trong khoảng 100m-180m hay là <180m
trong bài giảng xây dựng nền đường bài máy ủi thì nói là L kinh tế máy ủi thường không quá 100m