Nếu ai đã và đang sử dụng PowerPoint đều biết nó đã hỗ trợ khá nhiều background rồi. Nhưng nếu muốn làm phong phú thêm slide của mình, thì đây là 100 background rất cold, rất tuyệt vời. Đảm bào các bạn sẽ từ mồ, chữ A biến thành chữ O lun :smi12:
Hôm ni cái CP mởi hoàn thiện xong, nhân tiện post vài background cho mọi người chấm điểm lun :smi97:


Link download : http://teen.vno.vn/chuyen.php?url=ht...background.rar