bạn nào có mặt cắt ngang đường giao thông có hai đường phân cách ,cho mình với .cam ơn !