TRung tâm KHCN và tư vấn đầu tư tiếp tục khai giảng các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ vào ngày 20/09 học tại Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng:
1. Lớp Tư vấn giám sát và chỉ huy trưởng công trình học vào buổi tối, khai giảng lúc 18h ngày 20/09 tại Khu A.
2 Lớp Quản lý dự án, định giá xây dựng công trình học ban ngày, khai giảng lúc 8h sáng ngày 20/09 tại Trung tâm thông tin học liệu - Đại học Bách Khoa.
Chi tiết các bạn liên lạc qua số điện thoại: 05113.841982; 0979.448.584 (MrThanh)/ 0976.447.256 (Mss Hằng)
Website Trung tâm: http://dut.edu.vn/stic
http://dut.edu.vn/stic