Xin hỏi các bạn trên diễn đàn chỉ giúp về kinh nghiệm và các tài liệu hướng dẫn việc thiết kế mặt đường BTXM qua khu vực có nền đất yếu. Mặt đường BTXM ngày càng được sử dụng phổ biến, chính phủ thì có có chủ trương kích cầu, máy rải BTXM nhập về liên tục, xi măng thì sản xuất khắp nơi, vậy mà tiêu chuẩn thiết kế thì mới chỉ dừng ở mặt đường BTXM thông thường ban hành đã mười mấy năm không chịu thay. Xem qua các diễn đàn cũng không thấy gì nổi bật, nhờ các anh em và các thầy chỉ giáo.