1. Sử dụng tính năng Ready Boost cho ổ đĩa USB tốc độ thấp.

Mặc định, Windows Vista chỉ hỗ trợ tính năng Ready Boost giúp tăng tốc Windows Vista cho những ổ đĩa USB tốc độ cao ( USB 2.0 có tốc độ đọc dữ liệu 3.5MB/s, ghi dữ liêhu 2.5MB/s và dung lương còn trống tối thiểu là 64MB).
Thủ thuật sau đây có thể áp dụng tính năng ReadyBoost cho ổ đĩa USB tốc độ thấp.
Bạn kết nối ổ đĩa USB với máy tính, bỏ qua hộp thoại AutoPlay. Tiếp đó vào My Computer, nhấn phải chuột vào biểu tượng ổ đĩa USB, chon Properties. Trong cửa sổ xuất hiện, bạn tìm đến thẻ ReadyBoost, đánh dấu kiểm tra ở mục Stop restesting this device when I plug it in, nhấn OK rồi tháo ổ USB ra khỏi máy.
Tếp theo, bạn vào Start > RUN, gõ lệnh regedit rồi nhấn OK để mở cửa sổ Registry Editor. Bạn tìm đến khóa HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\EMDMgmt. Tại đây, bạn thấy danh sách các khóa con có tên của thiết bị USB từng sử dụng trong máy tính. Bạn đưa chuột đến tên thiết bị USB tốc độ thấp muốn áp dụng. Ở khung bên phải, bạn lần lượt nhấn đôi chuột vào vào mục Device Status và đổi giá trị mặc định thành 2; nhấn đôi chuột vào mục ReadSpeedKBs và đổi giá trị mặc định thành 1000; nhấn đôi chuột vào mục WhiteSeepdKBs và đổi giá trị mặc định thành 1000. Xong, thoát khỏi Registry Editor.

2. Loại bỏ dấu mũi tên khỏi shortcut

Bạn vào Start > RUN, gõ lệnh regedit rồi nhấn OK để mở cửa sổ Registry Editor. tiếp đến tìm đến khóa HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile. trong cửa sổ bên phải, bạn đổi tên thư mục IShortcut thành AriochIsShortcut. Sau đó khởi động lại máy để có hiệu lức.

Ngoài ra bạn có thể tải pần mềm có tên FxVisor32 (545KB) để cài đặt loại bỏ dấu mũi tên khỏi shortcut.

3. Không cho biểu tượng Security Center hiển thị trên khay đồng hồ

Control Panel bấm vào mục Security Center . Trong cửa sổ hiện ra, bạn bấm vào mục Change the way Security Center alerts me và ở hộp thoại xuất hiện, chon lệnh Don't notify me and don't display the icon (not recommended).

Mọi người ai biết gì thì tiếp tục nhé