chào cả nhà, tôi đang làm tk tctc mặt đường BTXM với kết cấu như sau:
kết cấu mặt đường:
cấp phối đồi: 30 cm
cấp phối đá dăm loại II: 18 cm
cấp phối đá dăm loại I gia cố 6% XM: 15 cm
lớp tạo phẳng bằng giấy dầu 2 lớp
lớp mặt: tấm BTXM mác 350 dày 22 cm
ai có kinh nghiệm gì hoặc đã từng làm TKTCTC về mặt đường cứng này xin chỉ giáo dùm!
thanks mọi người nhiều!