Thưa thầy ,bọn em thuộc khoá 05 đang còn nợ một vài môn học hè,như đồ án nền đường ,mặt đường...thời gian qua phòng đạo tạo đã mở lớp riêng và cho phép đanưg kí tuy nhiên khi bon em lên nộp tiền thì thu ngân bảo chưa nộp đc vì chưa có lớp.Em muốn hỏi thầy liệu hè này (2010) khoa có thể bố trí giảng viên để mở lớp riêng cho những sv như bọn em đc trả nợ đc ko?Tạo điều kiện cho bọn em đc nhân tốt nghiệp.Mong đc thầy sớm hồi âm.Vì hiện tại thời gian đanưg kí lớp ghép đã hết bọn em cũng ko thể đăng kí đc ,trong khi thời gian nộp tiền (25/6 đến 4/6) đang sắp hết.Kính mong thầy hồi âm