thanks bạn nhiều.mình làm được rùi.mong mọi người luôn chia sẽ những hiểu biết cho nhau.!