Em chào thầy!
Nhóm em xin gửi phương án trình tự thi công chi tiết như sau