Kính gửi thầy Cường
Em là sinh viên rơi vào trương hợp chưa có tên trong danh sách xét nhận đồ án tốt nghiệp,mặc dù vẫn đủ điều kiên nhận tốt nghiệp do chưa nhập điểm kịp,do đó khi làm đơn xin nhận đồ án tốt nghiệp thầy đã trả lại (chưa đủ điều kiên)
Sau đó em đã lên phòng đào tạo để cập nhật lại bảng điểm,và được thầy KHAI ký là đã đủ điều kiện nhận đồ án.
Sau đó thầy Khai nói nộp đơn xét tốt nghiệp cho bàn số 2 tại phòng đào tạo,còn danh sách nhận đồ án thầy Khai sẽ gửi lên khoa sau(chưa có chữ ký của khoa)
Vậy xin hỏi thầy,theo như thầy nói bọn em phải poto đơn xét tốt nghiệp ra làm 3 bản,1 bản khoa giữ,1 bản phòng đào tạo giữ,1 bản sinh vien giữ. Nhưng mà phòng đào tạo không trả lại đơn xét nhận đồ án tốt nghiệp em đã nộp, thì làm sao em poto đơn để nộp lên khoa để xin chữ ký của khoa lại thưa thầy
Em có cần làm một đơn khác nộp lên khoa hay không?
Kính xin thầy giải đáp thắc mắc này ạ
Em xin cảm ơn