mình đã tổ hợp nội lực xong. chọn ra 3 cặp nghi ngờ ở bảng tổ hợp là chọn làm sao. Mình chọn theo giống sách Hướng dẫn đồ án của Ts.Trịnh Kim Đạm được không? Cám ơn bạn