mình đang làm phần thiết kế kỹ thuật nhưng không có đồ án mẫu để tham khảo.mình làm vậy sợ không đúng mà cũng gần bảo vệ rồi.mong bà con,ai có bản vẽ hay thiết mình thì post lên cho mình với"dầm biên căng sau"
cám ơn nhiều hen!