Chúng tôi là đơn vị thi công, hiện nay đang cần thanh lý gấp 40 bộ Neo dự ứng lực. Giá hợp lý, giao hàng tại kho Đường 70 - Hà Đông - Hà Nội.
Ai cần liên hệ:
Mr. Vinh 0944.782.555
vattucauduong@gmail.com