Khi sử dụng các lệnh tắc thì tốc độ vẽ rất nhanh, có thể nói ai biết vấn đề này sớm khi tiếp cận với Cad thì sẽ rút ngắn được thời gian làm đồ án của các bạn. Các bạn có thể tùy chỉnh lệnh theo ý của mình, không nhất thiết phải theo một form mẫu nào, làm sao cho nhanh nhất là được: Ví dụ như lệnh copy thường dùng nhất mình :c, xline : xx.....