Bạn nào quan tâm đến công nghệ đã và đang thực hiện cho kết cấu móng của cầu Nhật Tân có thể vào blog này để xem
http://khoacivil.blogspot.com/2011/1...-thi-cong.html

Cám ơn!