Phong thủy thực ra đơn giản chỉ là sự hoà hợp giữa 3 yếu tố gió, nước, và ánh sáng. Con người do điều kiện sống ngày càng xa rời tự nhiên (chui vào phòng kín) nên khả năng tự vệ trước thiên nhiên ngày càng kém và lệ thuộc vào công nghệ. Để tránh việc đó, khuynh hướng trong việc hình thành nhà cửa là cố gắng làm sao đưa tự nhiên vào nhà mà vẫn cố tránh được tác động trực tiếp nguy hại từ thiên nhiên. Phong thủy là làm công việc đó. Nói đến đây có người hiểu rằng, phong thủy là việc cụ thể như bố trí cửa để lấy ánh sáng, xây tường chắn gió v.v..., như vậy là chưa đúng. Mọi thao tác vừa kể trên chỉ là phương tiện thực hiện phong thủy không phải là mục đích của phong thuỷ. Mục đích của phong thủy là tâm của những người sống trong môi trường đó. Một phong thủy tốt là một căn hộ tâm bình, một gia đình hạnh phúc. Và quan trọng hơn nữa, mục đích chính của phong thủy chính là gia chủ trong môi trường đó. Gia chủ là rường cột khí sắc trong gia đình, bảo vệ tâm bình của gia chủ chính là bảo vệ cả gia đình đó.