Em xin hỏi : tấng địa chất edQ, IA1, IA2, IB1,... là các đới địa chất gì? có tiêu chuẩn nào nói về vấn đề này không? và tỷ lệ quy đổi từ loại địa chất này sang các loại đất Cấp 1,2,3,4 là như thế nào?


1. Các đới địa chất được phân dựa vào mức độ phong hóa, vết nứt - vật liệu trám đầy vết nứt là chủ yếu. Theo đó có các đới: edQ (sườn - tàn tích), IA1(phong hóa mạnh), IA2 (phong hóa trung bình), IB (phong hóa nhẹ), II (IIa và IIb - đới đá tươi).

2. Cấp 1, 2, 3, 4 ở trên được phân theo cường độ kháng nén.

3. Vì 2 cái này (đới và cấp) được xác định dựa trên 2 tiêu chí khác nhau nên không quy đổi được.

4. Có thể xác định trong đới nào có đá cấp mấy, chiếm tỷ lệ bao nhiêu thông qua đo đạc, đánh giá tại hiện trường và kết quả thí nghiệm kháng nén trong phòng thí nghiệm.

5. Trong ví dụ:

+ edQ : Bao gồm 30% đất cấp 1, 30% đất cấp 2, 40% đất cấp 3
+ IA1 : bao gồm 50% đất cấp 3, 50% đất cấp 4...
- Các con số 30%, 40%, 50%... trên kia là đo đạc trên hiện trường (đo khối lượng từng lớp có cùng tính chất).

- Đá cấp 3, cấp 4: lấy mẫu, nén, suy ra kết quả.